Różnice w zawodzie adwokata i radcy prawnego

Wielu z nas ze znajomością prawa ma na bakier. Oznacza to tylko tyle, że po prostu nie jesteśmy w stanie nadążyć ze zmianami prawnymi i nie znamy wszystkich ustaw, które dotyczą nie tylko prawa karnego, ale też wielu innych jego gałęzi, a więc między innymi prawa gospodarczego, cywilnego czy pracy. W takiej sytuacji bardzo często korzystamy z pomocy specjalistów. Szukając pomocy prawnej, sam przez siebie nasuwa nam się termin adwokata. Rzeczywiście z pomocy adwokatów w takich sytuacjach korzystamy dziś często. Jednak nie tylko adwokaci mogą nam w takiej sytuacji pomóc. Warto tu wypomnieć też o radcach prawnych. Takim jest też Łukasz Słota, który prowadzi kancelarie radcowskie w Dąbrowie Górniczej i w Krakowie. Spróbujmy więc rozróżnić oba zawody. Co je od siebie różni?

Adwokat

Zawód adwokata reguluje ustawa prawo o adwokaturze, na której podstawie funkcjonuje samorząd adwokacki, jak i przeprowadzane są egzaminy na aplikacje. Na tej też podstawie adwokaci prowadzą działalność gospodarczą. Biorąc pod uwagę zakres usług adwokata może on: udzielać porad prawnych, sporządzać opinie, opracowywać projekty aktów prawnych oraz występować przed sądami i urzędami.

Radca prawny

W przypadku wymienionego wyżej radcy prawnego z Dąbrowy Górniczej jego działalność reguluje ustawa z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Zgodnie z nią zawód radcy prawnego polega na udzielaniu porad prawnych. Warto w tym miejscu mieć na uwadze, że zakres jego usług jest bardzo podobny, jak w przypadku adwokata. Różnicą jest natomiast to, że nie może on pomagać klientom w sprawach karnych i karnoskarbowych.

Nic w związku z tym dziwnego, że kancelaria Łukasza Sloty, która świadczy usługi prawne w Dąbrowie Górniczej i okolicach, jest często brana za kancelarię adwokacką. Różnice pomiędzy tymi zawodami są bowiem mocno zatarte. W zasadzie sprowadzają się jedynie do spraw karnych oraz karnoskarbowych. W innych sytuacjach możemy odwiedzić zarówno jednego, jak i drugiego specjalistę.