Pierwsze kroki w biznesie

Cykl szkoleń pt. „Pierwsze kroki w biznesie”

Zapraszamy na cykl szkoleń pt. „Pierwsze kroki w biznesie”, jest to cykl trzech jednodniowych szkoleń prowadzonych przez ekspertów w swoich dziedzinach. Odbywają się one cyklicznie w pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy na szkolenie „Podstawy przedsiębiorczości na poważnie”, w drugą sobotę miesiąca opowiadamy o „Prawnych aspektach prowadzenia firmy”, natomiast w trzecią sobotę miesiąca uczymy „Aspektów księgowości na początek”. Szkolenia przewidziane są dla grup 8 – 12 osobowych, składają się zawsze z dwóch części: pierwej praktycznej i drugiej teoretycznej. Wszystkich, którzy myślą o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej zapraszamy do udziału!

Podstawy przedsiębiorczości na poważnie

Kurs „Podstawy przedsiębiorczości na poważnie” prowadzony jest przez Henryka Ruckiego wieloletniego doradce biznesowego, który o prowadzeniu firmy wie wszystko, w planie szkolenia przewidziano następujące zagadnienia:

 • Pomysł na biznes – jak go ocenić?

 • Przygotowanie biznesplanu

 • Pozyskiwanie funduszy na prowadzenie działalności gospodarczej.

Prawne aspektach prowadzenia firmy

Kurs „Prawnych aspektach prowadzenia firmy” prowadzi Edmund Wyszkoni, który od lat zajmuje się prawem handlowym i prawem cywilny. W programie szkolenia kursanci znajdą między innymi:

 • Wybór formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,

 • Przygotowanie umowy spółki,

 • Rejestracja spółki i wszystkie formalności z tym związane.

Aspekty księgowości na początek

Szkolenie prowadzone jest przez Anitę Przystawską, która specjalizuje się w prowadzeniu księgowości dla firm, osoby zainteresowane szkoleniem dowiedzą się na nim między innymi:

 • Jaką formę rozliczenia wybrać dla firmy?

 • Co to jest Karta Podatkowa?

 • Jak prowadzi się Księgę Przychodów i Rozchodów?

 • Jak powinna wyglądać prawidłowo wystawiona faktura?

 • Kiedy koniczne jest prowadzenie pełnej księgowości?