Stawki podatku VAT w Hiszpanii

Chcąc prowadzić działalność gospodarczą w Hiszpanii, musisz znać regulacje prawne i stawki VAT. Jakie są stawki VAT na poszczególne towary i usługi? Jak wygląda kwestia podatku od prowadzenia działalności gospodarczej w Hiszpanii?

Różne stawki VAT w Hiszpanii

Standardowa stawka VAT w Hiszpanii została wprowadzona we wrześniu 2012 r. i wynosi 21%. Jednak istnieją jeszcze obniżone stawki VAT. Jest to 10% dla transportu osobowego, usług hotelarskich i gastronomicznych, wejść do ośrodków kultury, takich jak biblioteki, muzea czy galerie sztuki, wystaw i targowisk o charakterze komercjalnym oraz usług gromadzenia i utylizacji odpadów i ścieków.

Opodatkowanie żywności (m.in.. Chleba, mleka, serów, jajek, owoców czy warzyw), medykamentów, usług budowlanych, przyborów szkolnych, środków przeznaczonych dla niepełnosprawnych i książek, gazet oraz czasopism, które nie są przede wszystkim reklamą, wynosi natomiast 4%. Oprócz tego jest jednak wiele wariacji stawek VAT w Hiszpanii, np. dostawy są zwolnione od opodatkowania.

Przepisy regulujące VAT

Istnieją szczegółowe przepisy, które regulują rejestrację i przetwarzanie transakcji do celów VAT w Hiszpanii. Zawierają one wytyczne, dotyczące hiszpańskich wymagań odnośnie fakturowania, raportowania i przeliczania zagranicznych walut, korygowania błędów z poprzednich deklaracji, not kredytowych i korekt oraz wpisów, które muszą być dokonane.

Podatek od działalności gospodarczej w Hiszpanii

Podatek od działalności gospodarczej (IAE) obciąża prowadzenie działalności handlowej lub zawodowej, który jest zarządzany za pośrednictwem rejestru przedsiębiorców. Nie podlega mu jednak działalność rolnicza, hodowlana, połowowa oraz leśna. Wyjątkami są jednostki publiczne, osoby fizyczne oraz osoby prawne, których roczny obrót nie przekracza miliona euro.

Firmy posiadające numer podatkowy VAT w Hiszpanii są zobowiązane do cyklicznego wysyłania deklaracji, które obejmują wszystkie dostawy (sprzedaży) i wkłady (koszty) podlegające opodatkowaniu. Deklaracje VAT w Hiszpanii wysyła się co kwartał do 20 dnia miesiąca, po okresie raportowania.

Zwrot podatku VAT w Hiszpanii

Jeśli w Hiszpanii zagraniczna firma dokonuje dostaw, podlegających opodatkowaniu, jednak nie jest w stanie uzyskać hiszpańskiego numeru identyfikacji podatkowej VAT lub ściąga hiszpański podatek VAT od lokalnych towarów i usług, wtedy podatek VAT w Hiszpanii może być odzyskany poprzez deklarację zwrotu podatku.

Wnioski o zwrot podatku VAT składa się u organów podatkowych w państwie, w którym firma posiada swoją siedzibę.