Koszty prowadzenia działalności gospodarczej w Hiszpanii

Polski kapitał coraz chętniej inwestuje na rynkach Unii Europejskiej, jednym z krajów, które chętnie wybierają polscy przedsiębiorcy, aby otwierać w nim filie swoich firm lub całkiem nową działalność gospodarczą jest Hiszpania. Ma to związek z jednej strony z podobieństwami obu krajów (wielkość, liczba ludności oraz formalności i prawodawstwo w Hiszpanii i Polsce są zbliżone), z drugiej strony powodem są koszty prowadzenia działalności, które w Hiszpanii są niższe niż w Niemczech czy Francji. Wybierając Hiszpanie jako rynek docelowy polscy przedsiębiorcy powinni liczyć się z następującymi kosztami.

  1. Umowy o pracę dla pracowników – w Hiszpanii w zasadzie jedyną obowiązującą formą zatrudnienia jest umowa o pracę, wysokość ubezpieczenia zdrowotnego pracownika wynosi 38%, z czego 32% pokrywa pracodawca a 6% pracowni. Prawidłowo obliczać stawki ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego pomóc mogą specjalistyczne firmy, które prowadzą księgowość czy kadry w Hiszpanii, firmy takie jak – http://biuroksiegowewhiszpanii.pl/uslugi-kadrowe/. Dzięki współpracy z takim biurem przedsiębiorca może zmniejszyć koszty pracownicze firmy i mieć pewność, że wszystkie kwestie formalne związane z zatrudnianiem ludzi w Hiszpanii zostaną przeprowadzone prawidłowo i zgodnie z literą prawa.

  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych – przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, podobnie jak w Polsce zobowiązane są zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych. W Hiszpanii podatek ten ma charakter progresywny i zależny jest od wysokości dochodu osiągniętego w danym roku. Najwyższa stawka podatku dochodowego od osób fizyczny w Hiszpanii to 43%, zaś najniższa to 23%. Im wyższe dochody, tym stawka podatku wyższa.

  3. Podatek dochodowy od osób prawnych – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne zobowiązane są do płacenia podatku dochodowego od osób prawnych. W Hiszpanii dla dużych firm wynosi on 30%, zaś dla małych i średnich 25%. Również dla firm zagranicznych podatek ten wynosi 25%, nie dotyczy to firm rezydentów, które zobowiązane są do płacenia podatku na takich samych zasadach jak firmy hiszpańskie.

  4. Podatek VAT – w Hiszpanii podatek VAT wynosi 16%, produkty rolne oraz książki, czasopisma i samochody objęte są preferencyjną stawką – 4%, a 7% obowiązuje w przypadku wody, leków, dostawy żywności, usług hotelowych i restauracyjnych przewozu osób i bagaży, biletów do teatru i kina oraz prywatnych mieszkań.m