Początki prowadzenia działalności gospodarczej w Hiszpanii

Z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy rynek hiszpański jest niezwykle atrakcyjnym miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego też coraz więcej polskich przedsiębiorców decyduje się na wkroczenie na tamtejszy rynek.

Dlaczego Hiszpania?

Powodów, dla których polscy przedsiębiorcy wybierają właśnie Hiszpanię jako miejsce prowadzenia swojej działalności jest wiele. Po pierwsze jest to podobna sytuacja gospodarcza do naszego kraju, po drugie są to podobieństwa między krajami i narodami co ma niemałe znaczenie np. dla skutecznego prowadzenia marketingu, po trzecie koszty inwestycji w Hiszpanii są mniejsze niż inwestycje we Francji czy Niemczech, po czwarte jest jest stosunkowy duży rynek, po piąte tamtejszy system podatkowy jest stosunkowo łatwy do rozumienia i przejrzysty.

Obcokrajowiec zakładający firmę w Hiszpanii

Osoby chcące założyć własną firmę, a nie mieszkające na stałe w Hiszpanii muszą posiadać numer identyfikacyjny cudzoziemca NIE, który można otrzymać na komisariacie policji lub w konsulacie hiszpańskim. Następnie należy wystarać się o NIF, czyli numer identyfikacji podatkowej, takim numerem muszą legitymować się wszyscy założyciele spółki. Kolejnym etapem jest wybór formy prawnej spółki oraz rejestracja w REA, czyli hiszpańskim odpowiedniku KRS. Rejestracja spółki w Hiszpanii może trwać 6 – 8 tygodni i jest o wiele łatwiejsza jeśli zna się przepisy tamtejszego prawa oraz język. O wielu przydatnych kwestiach związanych z zakładaniem działalności gospodarczej w Hiszpanii można dowiedzieć się za pośrednictwem strony – http://biuroksiegowewhiszpanii.pl/%EF%BB%BFzalozenie-dzialalnosci-w-hiszpanii/.

Akty założycielskie spółki

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, aby mogły powstać wymagają podpisania notarialnie poświadczonego aktu założycielskiego. Podpisanie takiego aktu może odbyć się przed notariuszem hiszpańskim lub zagranicznym, jednak w praktyce zawsze jest to notariusz pochodzący z Hiszpanii, bowiem zaoszczędza to wielu kłopotów w późniejszym procesie rejestracyjnym.

Księgowość i obowiązki sprawozdawcze

Prawo hiszpańskie nie wymaga od spółek z ograniczoną odpowiedzialnością korzystania z usług księgowych. Teoretycznie spółki te mogą prowadzić księgowość samodzielnie, jednak w praktyce w związku z licznymi obowiązkami oraz zawiłościami systemu podatkowego, który choć prostszy niż w Polsce, nadal posiada swoje meandry, większość firm decyduje się na korzystania z usług biur księgowych lub zatrudnia własne księgowe.